راه اندازی سایت مجله پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی

نویسندگان محترم با تشکر از انتخاب مجله پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی خواهشمند است؛ مقالات خود را از طریق سایت مجله بارگذاری بفرمائید و از ارسال مقالات به ایمیل مجله اکیدا خودداری فرمائید.

با تشکر

مدیریت اجرائی مجله پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی