اخبار و اعلانات

راه اندازی سایت مجله پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی

نویسندگان محترم با تشکر از انتخاب مجله پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی خواهشمند است؛ مقالات خود را از طریق سایت مجله بارگذاری بفرمائید و از ارسال مقالات به ایمیل مجله اکیدا خودداری فرمائید. با تشکر مدیریت اجرائی مجله پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی

مطالعه بیشتر