دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، شهریور 1398، صفحه 1-143 
3. بررسی تأثیر درماندگی مالی و ساختار سرمایه بر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی

صفحه 33-55

سید علی واعظ؛ اسماعیل مظاهری؛ ابراهیم انواری؛ زینب آرمون منش


4. بررسی رابطه اقلام تعهدی و بازده سهام

صفحه 57-73

الهام افراسیاب نژاد؛ محسن خوش طینت پاک نیت؛ مریم قره داغی