مقایسه محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای (با تأکید بر صورت‌های مالی سه‌ماهه، شش‌ماهه و نه‌ماهه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 مربی حسابداری، عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، حسابرس دیوان محاسبات استان فارس، ایران

چکیده

چکیده: سرمایه‌گذاران در هنگام تصمیم‌گیری‌های مالی، اطلاعات به‌موقع‌تر را مربوط‌تر می‌دانند، زیرا اطلاعات قدیمی تأثیر خود را بر قیمت سهام گذاشته و دستیابی سریع‌تر به اطلاعات حسابداری، امکان تصمیم‌گیری بهینه و کسب سود را افزایش می‌دهد. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که گزارش‌های مالی میان‌دوره‌ای تأثیر بیشتری بر ارزش بازار شرکت دارند یا گزارش‌های مالی سالانه؟ بدین منظور، گزارش‌های مالی حسابرسی شده‌ی سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و یک‌ساله‌ی 85 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه‌ی زمانی 1391 الی 1396 (به‌صورت فصلی) که درمجموع مشتمل بر 2040 مشاهده می‌شود، بررسی شده و تأثیر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود حسابداری بر ارزش بازار شرکت‌ها در پس هر مرحله از گزارش‌های میان‌دوره‌ای و سالانه مذکور آزمون شد. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که سود حسابداری در تمام گزارش‌های میان‌دوره‌ای و سالانه ارتباط مستقیمی با ارزش بازار شرکت‌ها دارد؛ این ارتباط مستقیم برای ارزش دفتری در ادوار سه، شش و نه‌ماهه تأیید شده اما در گزارش‌های سالانه ضعیف است. نتیجه‌ی مهم‌تر این‌که تأثیر ارزش دفتری و سود حسابداری بر ارزش بازار شرکت‌ها در تمام گزارش‌های مالی میان‌دوره‌ای سه، شش و نه‌ماهه بیش از گزارش‌های مالی سالانه است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند برای تصمیم‌گیری‌های مالی سود حسابداری نسبت به ارزش دفتری ارزش اطلاعاتی بیشتری دارد. در همین راستا نیز صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای نسبت به صورت‌های مالی سالانه کاربرد بیشتری دارند؛ شاید به دلیل اینکه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای هرسال همپوشانی بالایی با صورت‌های مالی سالانه در سال گذشته خود دارند، از دیدگاه سهامداران مبنای مطمئن‌تری برای اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مالی هستند.

کلیدواژه‌ها