تاثیر چرخه های تجاری بر سودمندی اطلاعات بازار در پیش بینی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده اقتصاد و حساباری

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحدفیروزکوه دانشکده اقتصاد و حسابداری

چکیده

چرخه تجاری بیان تغییر در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی در طول زمان است، که این تغییر اثر فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند منجر به شکوفایی یا ورشکستگی شرکت‌ها گردد که در این پژوهش جنبه ورشکستگی مدنظر قرارگرفته است. در همین راستا هدف این مطالعه بررسی تأثیر چرخه‌های تجاری بر سودمندی اطلاعات بازار در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1388 تا 1395 می‌باشد. در این راستا قدرت پیش‌بینی ورشکستگی اطلاعات بازار در یک سال پیش از وقوع طی چرخه‌های تجاری مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. در این پژوهش برای تعیین چرخه‌های تجاری از مدل باند پس فیلتر و برای پیش‌بینی ورشکستگی از الگوریتم ژنتیک استفاده‌ شده است. ملاک ورشکستگی ماده 141 قانون تجارت در نظر گرفته‌ شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای بازار در دوران رکود از دقت بیشتری نسبت به متغیرهای بازار در دوران رونق در پیش‌بینی ورشکستگی فراهم آورده‌اند؛ که این امر منجر به پذیرش فرض سودمندی متغیرهای بازار در پیش‌بینی ورشکستگی با استفاده از مدل ژنتیک در مراحل مختلف چرخه‌های تجاری می‌شود؛ اما این موضوع برای تک‌تک متغیر‌ها صادق نیست به‌نحوی‌که متغیرهای ریسک، بازده مورد انتظار، صرف ریسک و شاخص ریسک سیستماتیک در پیش‌بینی ورشکستگی با استفاده از مدل ژنتیک در مراحل مختلف چرخه‌های تجاری نتوانستند دقت بیشتری در دوران رکود نسبت به دوران رونق فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها