تعداد مقالات: 53
51. بررسی رابطه میان اجتناب مالیاتی و ناکارایی سرمایه گذاری

دوره 2، شماره 01، بهار 1397، صفحه 159-179

مریم میناب؛ مهران متین فرد


52. صفحات لاتین

دوره 1، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 191-200