تعداد مقالات: 53
26. تأثیر موقعیت جغرافیایی شرکت بر کیفیت سودمبتنی بر تئوری علامت-دهی

دوره 2، شماره 01، بهار 1397، صفحه 73-90

حسین فخاری؛ حسین نقدی مشهدیکلایی


29. تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد سبد سهام سرمایه گذار

دوره 1، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 99-119

محمود لاری دشت بیاض؛ شعبان محمدی؛ بهراد معین نژاد


30. بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 123-154

کاظم شمس الدینی؛ حسین جوکار؛ وحید دانشی


31. تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین توانایی‌های مدیریت و دقت سود پیش بینی شده

دوره 2، شماره 01، بهار 1397، صفحه 91-110

سید علی حسینی؛ صغری فصیحی؛ فرزانه کیماسی


32. بررسی تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت ها

دوره 1، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-116

حمید فرهادی؛ رضوان حجازی


33. جریان نقدی آزاد، بیش سرمایه‌گذاری و حاکمیت شرکتی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 110-130

زهره حاجیها؛ حسن چناری


34. مالکیت خانوادگی، حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 121-143

حمید رضا وکیلی فرد؛ رضیه علی خانی؛ مهدی مران جوری


37. بررسی رابطه بین مدیریت سود و میزان اجتناب از مالیات با ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش قدرت مدیر عامل

دوره 2، شماره 01، بهار 1397، صفحه 111-134

رضا غزنوی قصونی؛ مهناز آهنگری؛ سید حسام وقفی؛ مهرداد غزنوی


38. تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و هزینه سرمایه ضمنی آن‌ها

دوره 1، شماره 1، بهار 1396، صفحه 117-138

فرزین رضایی؛ مهدیه محمدپور


39. بررسی تاثیر توانایی‌های مدیران بر مدیریت وجه نقد

دوره 1، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 131-155

بیژن عابدینی؛ حسین رجب دری؛ سهیلا عسکری حسن آبادی


40. اثر محافظه کاری حسابداری بر ترکیب بدهی ها و رشد شرکت با تاکید بر راهبری شرکتی

دوره 2، شماره 02، تابستان 1397، صفحه 141-164

حمیدرضا وکیلی فرد؛ لیلا زمانیان فر؛ شاهرخ بزرگمهریان


42. اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی: آزمون تجربی رویکرد نظارتی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 177-198

مهدی مرادزاده فرد؛ محمد نوروزی؛ ناهید محرم زاده


43. عوامل موثر بر سرمایه گذاری آنلاین در سهام میان مردان و زنان ایرانی

دوره 2، شماره 01، بهار 1397، صفحه 135-158

رضا غلامی جمکرانی؛ امیر سروش


46. رابطه بین معاملات بلوک با نوسانات قیمت سهام

دوره 1، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 171-202

رویا دارابی


48. صفحات انتهائی

دوره 2، شماره 02، تابستان 1397


49. چکیده انگلیسی

دوره 1، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-7


50. صفحات پایانی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-7