تعداد مقالات: 46
2. شناسنامه علمی شماره

دوره 1، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-8


3. صفحات اول

دوره 1، شماره 3، پاییز 1396


5. شناسنامه علمی شماره-فارسی

دوره 2، شماره 01، بهار 1397، صفحه 1-8


6. بررسی رابطه‌ی متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان 3SLS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1397

اسفندیار ملکیان کله بستی؛ سعید طهماسبی خورنه؛ محسن حسن نتاج کردی


7. بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و ناهنجاری اقلام تعهدی

دوره 1، شماره 1، بهار 1396، صفحه 9-28

مسعود طاهری؛ محمدرضا نیکبخت


9. تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانکها

دوره 1، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 9-38

محسن خوش طینت پاک نیت؛ امید امیدی نژاد؛ امین بهراملوفرد


10. بررسی دقت الگوریتم های هیوریستیک و رگرسیون خطی لوجیت در پیشبینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل

دوره 1، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-73

محمدرضا عباس زاده؛ محسن مفتونیان؛ مایده بابایی کلاریجانی؛ مرتضی فدائی


11. رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه

دوره 2، شماره 01، بهار 1397، صفحه 9-26

علی یوسفی؛ رضوان حجازی


12. تاثیر خطرپذیری و فرهنگ‌سازمانی بر سیاست‌بدهی

دوره 1، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-50

حمید محمودآبادی؛ حسین رجب دری؛ علی خلیفه شریفی


13. رابطه بین اقلام تعهدی و اظهارنظر حسابرسی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 37-64

آیدا مالکی دیزجی؛ نظام الدین رحیمیان؛ محمدتقی تقوی فرد


15. نظریة نمایندگی و تمکین مالیاتی شرکتی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 75-98

بهمن قادری؛ پرویز پیری؛ مجید آخوندی


16. بررسی تأثیر سرمایه فکری بر سودآوری شرکت‌های بیمه

دوره 2، شماره 01، بهار 1397، صفحه 27-43

امیرحسین سیف زرگر؛ لیلا زمانی


17. رابطه بین نوع حسابرس مستقل و چسبندگی هزینه ها

دوره 1، شماره 1، بهار 1396، صفحه 51-72

سید علی حسینی؛ اعظم بیک بشرویه


18. بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و سرمایه گذاری: با تاکید بر نقش عدم اطمینان در جریان وجه نقد

دوره 1، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 65-84

محمد مرادی؛ ثریا ویسی حصار؛ فاطمه محقق


19. بررسی تاثیر جزء نقدی سود برپایداری سود و بازده سهام

دوره 1، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 77-98

فرزانه یوسفی اصل؛ شعله باقری پرمهر؛ منصوره فهیمی


20. بررسی رابطه بین مدیریت ریسک ( عدم اطمینان محیطی) و ارزش شرکت با تأکید بر نقش ویژگی‌های هیئت مدیره و کمیته حسابرسی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 99-121

محمد رضا مهربان پور؛ سیدحسام وقفی؛ مهناز آهنگری؛ علی فیاض


21. بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان رقابت در بازار محصول

دوره 2، شماره 01، بهار 1397، صفحه 45-71

محمدرضا نیکبخت؛ حمیدرضا گنجی؛ حسن حیدری


22. تاثیر توانایی مدیران بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، بهار 1396، صفحه 73-92

نرگس سرلک؛ فرامرز شیخ الاسلامی؛ مصطفی ایزدپور


24. تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد سبد سهام سرمایه گذار

دوره 1، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 99-119

محمود لاری دشت بیاض؛ شعبان محمدی؛ بهراد معین نژاد


25. بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 123-154

کاظم شمس الدینی؛ حسین جوکار؛ وحید دانشی


شماره‌های پیشین نشریه