کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانکها

دوره 1، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 9-38

محسن خوش طینت پاک نیت؛ امید امیدی نژاد؛ امین بهراملوفرد