کلیدواژه‌ها = " عدم اطمینان اطلاعاتی
بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 123-154

کاظم شمس الدینی؛ حسین جوکار؛ وحید دانشی