نویسنده = زهره حاجیها
تعداد مقالات: 2
2. جریان نقدی آزاد، بیش سرمایه‌گذاری و حاکمیت شرکتی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 110-130

زهره حاجیها؛ حسن چناری


شماره‌های پیشین نشریه