نویسنده = سید حسام وقفی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین مدیریت سود و میزان اجتناب از مالیات با ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش قدرت مدیر عامل

دوره 2، شماره 01، بهار 1397، صفحه 111-134

رضا غزنوی قصونی؛ مهناز آهنگری؛ سید حسام وقفی؛ مهرداد غزنوی


2. بررسی رابطه بین مدیریت ریسک ( عدم اطمینان محیطی) و ارزش شرکت با تأکید بر نقش ویژگی‌های هیئت مدیره و کمیته حسابرسی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 99-121

محمد رضا مهربان پور؛ سیدحسام وقفی؛ مهناز آهنگری؛ علی فیاض