نویسنده = شهناز مشایخ
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر مالکیت نهادی بر تمکین مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 02، تابستان 1397، صفحه 9-33

مینا ابوحمزه؛ شهناز مشایخ؛ محمد مهدی میرزایی عباس آباد