نویسنده = رضوان حجازی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه

دوره 2، شماره 01، خرداد 1397، صفحه 9-26

علی یوسفی؛ رضوان حجازی


2. بررسی تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت ها

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 93-116

حمید فرهادی؛ رضوان حجازی