اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم 

مجله "پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی"، با هدف انتشار یافته­ های مطالعات علمی-پژوهشی توسط دانشگاه خاتم راه اندازی شده است. پس از انتشار سه شماره، مجله جهت داوری و تعیین سطح علمی به وزارت علوم ارسال خواهد شد و در صورت اخذ مجوز علمی-پژوهشی، امتیاز مذکور به مقالات سه شماره اول نیز تخصیص خواهد یافت.

علاقمندان مقالات خود را جهت داوری و چاپ می توانند از طریق وبسایت مجله ارسال فرمایند.

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

شماره جاری: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، زمستان 1397 

شناسنامه نشریه